Telefonummern der Taxis
Taxi Edringer 06571 147774
Taxi Priwitzer 06531 96970
Taxi Reitz 06531 6455